Praktyka zawodowa


Maciej Tażbirek

1996 ukończenie Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

1996-1997 staż podyplomowy w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym.

od 1997 roku asystent, wykładowca a obecnie adiunkt Katedry i Kliniki Pneumonologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz starszy asystent Oddziału Pneumonologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach

2005 uzyskanie tytułu specjalisty chorób wewnętrznych (I stopień 2000 rok)

2005 uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej " Zmiany właściwości reologicznych krwi i osocza u chorych z obturacyjnym  zespołem bezdechu we śnie podczas stosowania CPAP"

2009 uzyskanie tytułu specjalisty chorób płuc

Współautor kilkunastu publikacji i kilkudziesięciu doniesień na zjazdy krajowe oraz zagraniczne w tym pierwszych polskich zaleceń Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczących rozpoznawania  i leczenia zaburzeń oddychania  podczas snu u dorosłych.(https://journals.viamedica.pl/pneumonologia_i_alergologia_pol/article/viewFile/34100/25003). Wielokrotny uczestnik szkoleń krajowych i zagranicznych. Członek Zarządu  Polskiego Towarzystwa Badań Nad Snem ( http://www.medycynasnu.pl) Członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (http://www.ptchp.org) oraz Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (http://www.ersnet.org).