Czy chrapnie i bezdechy stanowią zagrożenie dla naszego zdrowia?

Nieleczony bezdech we śnie z chrapaniem pogarsza zarówno jakość naszego życia jak i może być przyczyną jego skrócenia.

Towarzyszące mu zaburzenia jak trudności w skupieniu uwagi, senność w ciągu dnia powodują  że nasza praca staje   się nieefektywna i nie daje nam satysfakcji. Zwiększa on kilkukrotnie ryzyko spowodowania wypadku przez osoby chore prowadzące pojazdy. U osób nim dotkniętych wzrasta wielokrotnie ryzyko wystąpienia groźnych dla życia powikłań jak: nagły zgon w nocy, zaburzenia rytmu serca, zawał serca czy udar mózgu.

Towarzyszące mu często: otyłość, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, przy braku skutecznego leczenia wykazują szybką progresję.