Czy kaszel może być groźny? Jak go leczyć?

Bardzo nasilony, nagły kaszel, niezależnie od wywołujących go przyczyn, może powodować groźne powikłania. Należą do nich: pęknięcie oskrzela z wytworzeniem odmy, złamania żeber , urazy mięśni międzyżebrowych, nietrzymanie moczu, przepuklina, krótkotrwała utrata przytomności i inne.

Leczenie kaszlu to temat złożony. Kaszel jest bowiem "tylko" objawem a nie chorobą. Jedynie dokładne ustalenie jego przyczyn pozwala na skuteczne leczenie kaszlu. U części osób objaw ten jest spowodowany występowaniem kilku przyczyn co powoduje że diagnostyka kaszlu jest problemem, który czasami wymaga współpracy kliku specjalistów.